Organisation & ledelse

Bestyrelsen har ifølge selskabslovens § 115 ansvaret for, at virksomheden har en forsvarlig organisation. Det betyder, at bestyrelsen skal have fokus på, om organisationen er i stand til at understøtte virksomhedens forretningsmodel og strategi, herunder de digitale initiativer. Det kan være i form af kompetencer, systemer og strukturer. Bliv klogere på hvordan I kan arbejde med organisationen, kultur og ledelse her: