Bestyrelsens kompetencer & fokus

Såfremt en SMV-bestyrelse skal kunne fungere som en digital katalysator, kræver det, at bestyrelsen ved, hvor den skal have sit fokus. Digitalisering er et puslespil med mange brikker, men hvilke, bestyrelsen skal have fokus på, er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Herudover er det vigtigt, at bestyrelsen har de rigtige kompetencer. Er der behov for et kompetenceløft, skal man overveje, hvilken type kompetenceløft, der er behov for, og hvordan man får det til at skabe størst mulig værdi. Der er ingen quick fixes.