Om projektet

Digital Katalysator har haft fokus på at ruste SMV-bestyrelser til at arbejde strategisk med digitalisering. Som led i projektet er der udviklet forskningsbaseret viden, udviklet værktøjer og et uddannelsesforløb, som hjælper bestyrelsen til at identificere og udnytte digitale muligheder i SMV’er.

Den digitale tidsalder ændrer vilkårene for danske virksomheder og udfordrer virksomhedernes forretningsmodeller.

Danske virksomheders forretningsmodeller udfordres af den eksponentielle udvikling af digitale teknologier som internet, sociale medier, IoT, kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-print. Det betyder, at SMV’er har brug for at gentænke deres kompetencer og de vilkår, de opererer og konkurrerer under i en tid præget af digital disruption. Hastigheden på udviklingen af digital teknologier medfører behov for processer, der sikrer, at virksomheder løbende forholder sig til muligheder og trusler fra ny digital teknologi. Dermed er det ikke længere et spørgsmål om enkelte digitale tiltag i virksomheden, men om udvikling af virksomhedens digitale forretningsstrategi. 

Bestyrelsens rolle

Det øverste strategiske niveau, bestyrelsen, skal have fokus på, hvordan virksomheden påvirkes af den digitale udvikling, og hvordan virksomheden bedst kan udnytte ny digital teknologi til at skabe øget vækst og konkurrencekraft. Nyeste forskning inden for digitalisering viser, at digitale kompetencer er afgørende for anvendelse af digital teknologi. Undersøgelserne ‘SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder´ og ‘Krise som digital driver i SMV-bestyrelser‘ viser imidlertid, at SMV-bestyrelser mangler viden og kompetencer til at agere strategisk og vækstorienteret i et nyt digitalt marked, ligesom bestyrelser mangler viden om, hvordan de analyserer, hvor digitalisering kan skabe størst værdi.

Projektets mål

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller. Formålet er at skabe vækst på kort og lang sigt ved at klæde SMV-bestyrelser på til at arbejde strategisk med digitalisering og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation. Målet er at skabe ny forskningsbaseret viden og værktøjer, som hjælper SMV-bestyrelser til at forstå, vurdere og investere rigtigt i de muligheder, ny digital teknologi giver SMV’er.

Forløb

I projektet identificeres SMV-bestyrelsernes udfordringer med at skabe vækst gennem udnyttelse af ny digital teknologi. Herudover implementeres og evalueres tre modeller til digitalt kompetenceløft i bestyrelser i 40 virksomhedsforløb. Viden og værktøjer formidles til et større antal SMV-bestyrelser gennem en række aktiviteter. 

Som led i projektet udvikles forskningsbaserede open-source værktøjer, der forbedrer de danske SMV-bestyrelsers evne til at udvikle og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation, der sikrer virksomhedens vækst på kort og lang sigt. 

Projektets overordnede mål er, at et større antal danske SMV-bestyrelser bidrager til at skabe strategisk og digital innovation i Danmark, der implementerer og udnytter digitale teknologiske løsninger. Dette vil skabe øget vækst og konkurrenceevne i SMV-segmentet.