Bestyrelses-
uddannelsen i digital omstilling

Undersøgelser viser, at SMV-bestyrelser bl.a. mangler viden om digitale teknologier og har svært ved at identificere, hvilke konkrete digitale tiltag der kan skabe størst værdi for virksomheden på kort, mellemlang og lang sigt. Derfor udbyder Aarhus BSS og DTU Entrepreneurship en ny bestyrelsesuddannelse, som skal ruste bestyrelsesmedlemmer til at arbejde strategisk og målrettet med digitalisering og digital omstilling. Uddannelsen er skræddersyet til at matche SMV-bestyrelsernes behov.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen bygger på viden og erfaringer fra projektet ”SMV-bestyrelsen som digital katalysator”. Projektet blev gennemført i et tæt samarbejde mellem 40 SMVer, Aarhus BSS, DTU, Gejst Studio og Erhvervshus Midtjylland og blev støttet af Industriens Fond.

Du får solid viden om de udfordringer, krav og muligheder, den digitale dagsorden giver SMV’er. Herudover får du dyb indsigt i, hvor og hvordan forskellige digitale teknologier kan styrke virksomhedens konkurrenceevne, herunder de helt nye teknologier som Open AI (Chat GPT). Du får også viden om Cyber Security – hvor er virksomheder sårbare og hvad skal der til for at beskytte dem mod cyber-angreb. Endeligt får du adgang til helt nye konkrete redskaber, som kan bruges direkte i bestyrelsesarbejdet med digital transformation og digital forretningsudvikling.

Som noget helt nyt giver uddannelsen adgang til en gratis individuel session med eksperter fra DTU og BSS. Du deltager desuden på en Tech Startup-dag, hvor du kan møde 40 tech startups, og 200 excecutives: eksperter, investorer, bestyrelsesmedlemmer, metorer og rådgivere på DTU Skylab, som er DTU’s inkubationscenter for virksomheder og studerende. Her vil du som noget ekstraordinært deltage i et VIP- arrangement, hvor du vil netværke med håndplukkede excecutives, som arbejder med digitalisering og bestyrelsesarbejde.

Styrk dine digitale bestyrelseskompetencer

Uddannelsen klæder dig på til at arbejde strategisk med digitalisering på bestyrelsesniveau. Du får indsigt i digitale teknologier og deres potentiale for indtægter og innovation, samt hvordan de øger effektivitet og produktivitet f.eks. om ansvarlig brug af Chat GPT, digitaliserings bidrag til grøn omstilling, og inspiration fra SMV-cases, viden om cyber security, strategisk digitalisering, og samarbejder der styrker virksomheder er inkluderet. Du vil blive introduceret til værktøjer der hjælper til at vurdere bestyrelsens digital parathed og organisationens digitale modenhed.

Læs mere om uddannelsen