Ledelse, der fremmer digitalisering

Ledelse er et helt centralt parameter i digitalisering af virksomheden. Ikke mindst fordi ledelse i en digitaliseringskontekst går ud på at lede og motivere medarbejderne ind i og igennem ”ukendt” land. Digitalisering omtales med rette som den 4. industrielle revolution, hvilket indbefatter helt nye måder at gribe forretning, strategi og organisation an på.

Ledelse af digitalisering er en kompleks opgave

Ledelse kan defineres som en persons (lederens) evne til at påvirke, motivere og aktivere andre (medarbejdere) til at nå organisationens mål, hvilket i denne kontekst kan tolkes som en persons evne til at påvirke, motivere og aktivere medarbejderne til at digitalisere virksomheden. 

Ledergruppen eller lederen skal kunne omsætte de strategiske beslutninger og indholdet af forretningsmodellen til kortlægning af, hvilken digital udvikling og eksperimentering bedst understøtter virksomhedens vision og forretningsstrategi. Ledelsen skal identificere og kommunikere visionen og guide medarbejderne i retning af visionerne. Samtidig skal ledelsen også tilvejebringe de nødvendige ressourcer og uddannelse, samtidig med at lederen skal være opmærksom på den enkelte medarbejder, samarbejdet mellem medarbejdere (team) og hvordan organisationen bedst understøtter digitalisering.

 

Inspiration til ledelse der fremmer digitalisering

01. Digitalisering og ledelsesopgaven

Sammenhængskraft mellem virksomhedens tre niveauer

Det er vigtigt at sikre sammenhængen mellem SMV-virksomhedens oftest tre niveauer: bestyrelsen, direktøren (direktionen og ledende medarbejdere) og medarbejderne (den brede organisation). Ny viden, innovative ideer, afgørende handlinger der skaber succes, nye opdagelser og idéer til nye forretningsmodeller kan komme fra alle tre niveauer. Det er derfor vigtigt at sikre sammenhængen mellem de tre niveauer, så idéer og ny viden ikke ’falder mellem to stole/niveauer’, når idéen eller ny viden skal overdrages fra et niveau til et andet i virksomheden.Det gælder derfor for ledelsen om at binde de tre niveauer sammen. 

Ledelse af digitaliseringsprojekter er en multifacetteret opgave

Gennemførsel af et digitalt udviklingsprojekt er ikke kun et spørgsmål om medarbejderne og organisationen, åbenhed og involvering. Ledelsen må også skabe sammenhæng og integration mellem den viden og teknologi, som virksomheden har, og strategien og forretningsmodellen og de ressourcer og medarbejdere,  virksomheden har til rådighed. 

Involvering af medarbejderne

Ejerleder/direktøren opnår de bedste resultater med digitalisering, hvis lederen er visionær og samtidig kan dele visionen med medarbejderne, så de forstår visionen og kan omsætte den til praksis. Ledelsesopgaven består i at skabe et forum, hvor medarbejderne kan involveres og afprøve idéer og eksperimentere. Ergo skal lederen kunne samle, forene, udvikle, støtte medarbejderne. Det minder meget om leadership-tankegangen. I de projekter vi har undersøgt, har vi kun i begrænset omfang mødt ”management”-tilgangen. Mange medarbejdere kvitterer for indflydelsen ved selv at kunne engagere større og andre dele af organisationen.

Model for sammenhængskraften på alle 3 niveauer

Modellen viser hvilken viden og tilgang der skal være tilstede i virksomheden på de forskellige niveau og, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, på de forskellige niveauer.

Key takeaways

  1. Bestyrelse og direktion skal sikre den digitale strategiske udvikling og en konkurrencedygtig forretningsmodel.

  2. Alle tre virksomhedsniveauer – bestyrelsen, ejerlederleder/direktør og medarbejderne – skal arbejde i samme retning.

  3. Ledelsen skal skabe sammenhæng og integration mellem den viden og teknologi, som virksomheden har, og mellem strategien og ­forretningsmodellen og de ressourcer og medarbejdere, som ­virksomheden har til rådighed. 

  4. Medarbejderne skal involveres. De har mange gode ideer og har føling med omgivelserne og kan lave eksperimenter, der sætter strøm til de strategiske visioner. 

  5. Digitalisering kræver både teknologi, viden, netværk og relationer såvel internt som eksternt.