Strategisk digitalisering

Ifølge selskabsloven §115 er det bestyrelsen opgave at varetage virksomhedens overordnede og strategiske ledelse og dermed sikre, at der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og portfolio af mulige strategiske initiativer frem mod eksekvering. Bliv klogere på hvordan I kan arbejde strategisk digitalisering her.