Det strategiske arbejde med digitale teknologier

SMV-bestyrelsers udgangspunkt for at arbejde med digitale teknologier er meget forskelligt, da det afhænger af den strategiske situation, branche og organisation. I projektet har vi set, at et fælles afsæt i form af viden om teknologi, et fokus på de basale byggesten i form af strategi, analyse og organisation samt et fokus på både optimering og innovation er vigtigt for at kunne flytte virksomheden digitalt.

Hvordan I kan arbejde med strategisk digitalisering

01. Viden om digitale teknologier er nødvendig

SMV-bestyrelser mangler viden og kompetencer for at kunne agere strategisk og vækstorienteret i markeder, hvor digitalisering typisk er eller bliver en konkurrencefordel. Billedet er bekræftet af en spørgeskemaundersøgelse gennemført lige efter projektstart ”SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder” (2019). Her var et af spørgsmålene, hvad der udgør de største udfordringer i bestyrelsens strategiske arbejde med digitalisering (der kunne gives flere svar). 45 % svarede, at deres største udfordring er manglende kendskab til de nye digitale teknologier, og 42 % angav, at det er at analysere, hvor digitalisering kan skabe størst værdi. Endelig pegede 36 % på manglende kompetencer i organisationen. I undersøgelsen ”Krise som digital driver i SMV-bestyrelser” fra 2022 var billedet det samme.

02. Byggesten for digitalisering: Strategi, analyse og organisation

Virksomheders og dermed bestyrelsers udgangspunkt for at arbejde med digitalisering er meget forskelligt, da det bl.a. afhænger af virksomhedens strategiske situation, branche og organisation. Alligevel kan vi i projektet se, at der typisk indgår 3 byggesten for at kunne lykkes med at eksekvere digitale initiativer:, nemlig 1) analyse, 2) strategi og 3) organisation.

Strategi og analyse som udgangspunkt
Ud af projektets 35 virksomheder havde kun 4 virksomheder ved projektstart fokus på analyse og strategi, men hele 19 virksomheder fik udarbejdet enten en strategi og/eller en strategisk analyse af et givent initiativ. Det tyder på, at virksomhederne har vurderet, at det var nødvendigt at skabe et strategisk grundlag for deres digitale initiativer eller foretage grundigere analyser, inden disse blev eksekveret.

Organisationsudvikling som en nødvendighed
Kun 1 virksomhed havde ved projektstart fokus på organisationsudvikling, men flere virksomheder kom i projektperioden i mål med og har eksekveret initiativer enten i form af ansættelser, kompetenceløft eller omrokering i deres organisation med henblik på digitalisering. Én virksomhed har bygget helt ny organisation op. Endeligt har noge arbejdet med at få organisationen til at integrere allerede indkøbte systemer. 

03. Ambidekstral digitalisering: Optimering og innovation

Forskning viser, at de virksomheder, der f.eks. klarer sig bedst gennem kriser, er virksomheder, der arbejder ambidekstralt – det vil sige både arbejder med optimering og effektivisering af den eksisterende forretning samtidig med, at de evner at innovere med henblik på at skabe fremtidens vækstmotor. Det er derfor bekymrende, at så få SMV’er arbejder med at innovere gennem brug af de mere avancerede digitale teknologier. Dette billede er også blevet bekræftet i de 35 virksomheder i projektet.

Når I vurderer virksomhedens digitale potentiale (se 1.1 bestyrelsens strategiske overblik), kan I med fordel diskutere, om I har et godt mix af initiativer på følgende parametre:

Basale vs. avancerede teknologier
Overvej om jeres digitale initiativer udelukkende baserer sig på basale teknologier (som fx. ERP-systemer, websites, webshops mfl.) eller om de også inkluderer sig på mere avancerede teknologier som fx. AI, IoT, 3D-teknologi, mfl.

Ind-mod-forretningen vs. ud-mod-kunderne
Overvej om jeres digitale initiativer udelukkende retter sig ind mod forretningen (dvs. mod nøgleaktiviteter, nøgleressourcer i forretningsmodellen) eller om de også retter sig ud mod kunderne (dvs. enten i kunderelationen eller i kanalerne, hvor virksomhedens værdi leveres i forretningsmodellen).

Case: Lampemesteren

Lampemesteren åbnede den første butik på 350 kvm i 2010. I dag har de tre butikker i Danmark og 20 online shops i Europa. I 2016 skiftede de bestyrelsen ud så den havde kompetencer til udelukkende at fokusere på onlinehandel og digitalisering for på den måde at vækste og udvikle forretningen. Fokus på digitalisering er i dag både rettet mod den gode kundeoplevelse og på at have glade medarbejdere, samtidig med at det selvfølgelig også handler om at holde en god bundlinje. Hør direktør Morten Brændgaard fortælle om, hvordan Edison – hele virksomhedens ordre-robot – både kommunikerer eksternt med kunderne og internt med medarbejderne. 

Værktøj: Teknologikort

Teknologikortene er en simpel måde at give jeres bestyrelse et udgangspunkt for at diskutere, drøfte og prioritere, hvilke teknologier der kan få indflydelse på jeres virksomheds forretningsmodel. 

  1. Hvornår skal vi bruge værktøjet i vores bestyrelse?
    I skal bruge værktøjet til at drøfte hvilke teknologier, som kunne være relevante for jeres forretning.
  2. Hvad kan vi bruge værktøjet til i vores bestyrelse?:
    A)
    I kan bruge værktøjet til at skabe et fælles billede af, hvilke teknologier som er relevante for jeres virksomhed, og hvordan I tror, jeres virksomhed kan bruge dem til at styrke virksomhedens konkurrencekraft.

    B) I kan tage udgangspunkt i de udfordringer og must win battles, virksomheden står med. Herefter kan I dykke ned i de beskrivelser af teknologiernes typiske anvendelsesområder og derved få inspiration til, om de kan hjælpe med at løse udfordringerne eller opfylde must win battles.

Se i videoen nedenfor, hvordan I kan bruge teknologikortene.

HENT TEKNOLOGIKORT