Bestyrelsens strategiske overblik

Ifølge selskabslovens §115 skal bestyrelsen varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden. Det betyder bl.a., at den skal sikre, at der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og portfolio af mulige strategiske initiativer frem mod eksekvering, hvilket kræver et strategisk overblik over virksomhedens forretningsmodel og omverdensbillede.

Inspiration til at skabe det strategiske overblik

01. Virksomhedens strategiske overbilk

Betyrelsens strategiske overblik skabes typisk gennem analyser med værktøjer som f.eks.: PESTEL, SWOT, Scenarier, Porters Five Forces, trendanalyser m.fl. Analyserne bør såvidt muligt være valideret med informationer fra fx. kunder, eksterne eksperter, rapporter, medarbejdere, leverandører. I projektet observerede vi i 3 overordnede drivere for strategisk digitalisering : Internt pres, pres fra omverdenen og potentialer i teknologien. Du kan læse mere uddybende og få inspiration i rapporten ‘SMV-bestyrelsen som digital katalysator – viden, inspiration og værktøjer’, som du kan finde under fanen rapporter.

 • Internt pres
  Virksomheden kan være presset på sin kapacitet, omkostninger, håndtering af leverandører og kunder etc. Vi så forskellige eksempler på, at det interne pres kaldte på digitalisering:

  – Digital platform var en nødvendighed for at forbedre kommunikation og koordination
  – Manglende digitalt overblik hæmmede produktionshastigheden
  – Sænkelse af driftsomkostninger på processer for at være konkurrencedygtig.
 • Pres fra omverdenen
  Virksomheden kan være presset af kunders ændrede præferencer eller krav. Et par eksempler fra projektet:

  – Kunderne flytter fra fysiske til digitale kanaler fx. fra klassisk butik til webshop
  – Vigende kundegruppe, der medfører behov for at satse på andre kundesegmenter
  – Kunderne stiller nye krav til virksomheden om systemintegration, sporbarhed, dokumentation mv.
 • Potentialer i teknologien:
  Virksomheden identificerer proaktivt nye muligheder i én eller flere teknologier, som kan give dem en konkurrencemæssigfordel. I projektet så vi fx. følgende eksempler:

  – Skalering, fx. gennem øget automatisering, digitalisering af interne arbejdsgange, mv.
  – Øget kvalitetssikring gennem digitalisering, således at fejl reduceres, fx. ved at tegninger med mål til brug for produktionen, mv. overføres direkte uden manuelle mellemled.
  – Ordrer digitaliseres, så eventuelle ændringer bliver registreret digitalt.

Som bestyrelse kan I med fordel undersøge, hvor I forretningsmodellen og/eller omverdensbillede samt overveje, hvilke potentialer forskellige typer af teknologier indeholder for jeres virksomhed.

02. Screening af forretningsmodel og diskussion af det digitale potentiale

Ligeså vigtigt, som det er, at have et fælles billede af virksomhedens strategiske kontekst, er det at have et fælles billede af virksomhedens forretningsmodel og digitale ‘as-is’-billede, er det svært at diskutere strategiske tiltag. Erfaring fra andre projekter forankret hos Center for SMV viser, at i mange SMV’er sidder forretningsmodellen alene i hovedet på ejerlederen. Kortlægning af forretningsmodellen i bestyrelse og ledelse udgør dermed et fundament for det strategiske arbejde med digitalisering. Projektet viste, at man med fordel kan anvende en let tilgængelige og visuel tilgang, fx. ved brug af modellen Business Model Canvas. I kan fx. anvende følgende drejebog for at få overblikket over jeres eksisterende forretningensmodel, digitale ‘as-is’-billede og de fremtidige potentialer.

 • Nuværende forretningsmodel
  Første skridt er at skabe et fælles billede af virksomhedens forretningsmodel dvs. hvordan virksomheden skaber, leverer og fanger værdi. Forretningsmodellen består af en række byggesten, der spiller sammen: værditilbuddet, kunder, kanaler, relationer, nøgleaktiviter, nøgleressoucer, partnerskaber, omkostningsstruktur og indtægtsstrømme.
 • Digital linse
  Hvor er vi digitale i dag og hvilke systemer understøtter vores eksisterende forretningsmodel? Det er vigtigt, at bestyrelsen i nogen grad har en forståelse af virksomhedens allerede eksisterende digitale infrastruktur, det den udgør en del af fundamentet for fremtidige digitale initiativer.
 • Digitale potentialer
  Overvej i samarbejde med ledelsen, hvilke digitale potentialer der kan skabe værdi forretningen på både kort og lang sigt. I kan fx. tage udgangspunkt i, hvor I oplever internt og eksternt pres i jeres forretningsmodel.
 • Prioriter
  På baggrund af drøftelsen af jeres digitale potentialer, overvejes hvilke inititiaver der kan skave størst værdi for virksomheden, og hvad der kræver af ressourcer såvel økonomiske som organisatoriske at eksekvere på potentialerne. Udarbejd en foreløbig handleplan. Denne kan danne grundlag for yderligere analyser og overvejelser forud for en poteniel eksekvering.

Værktøj: Jeres forretningsmodel

Hent Business Model Canvas og brug den til at skabe et fælles billede af jeres forretningsmodel.

 1. Hvor digitale er I i dag?
 2. Hvilke digitale potentialer kan skabe værdi for forretningen på både kort og lang sigt?
 3. Overvej hvilke inititiaver der kan skabe størst værdi for virksomheden
HENT BUSINESS MODEL CANVAS

Introduktion til arbejdet med forretningsmodellen